Koduleht

Eesti Muusika Nädal koduleht


Projekti info

Koduleht: https://festival.interpreet.ee
Tellija: MTÜ Eesti Interpreetide Liit
Eesmärk: Luua festivali tutvustav koduleht
Kas koduleht on veel aktiivne? Jah.


Projekti väljakutse

Minu kliendiks oli loomeliit, mille liikmeteks on muusikaalal tegutsevad loovisikud. Liit korraldab ka erinevaid muusikafestivale. Minupoole pöördusid nad sooviga luua veebileht, kus nad saavad ülesse panna vajaliku informatsiooni konkreetse festivali kohta.

Neil oli olemas disainer ja seega minu osaks pidi jääma disainifailide abil kodulehe failide kirjutamine ning seejärel WordPress-i sisuhaldustarkvaraga liidestamine. Lisaks sellel oli ka valminud kodulehele vaja lisada kõik sisu nii eesti kui ka inglise keeles. Suurim väljakutse oli selle projekti puhul ajaline pool. Täpsemini aeg oli väga limiteeritud, sest festivali piletimüügi alguseks pidi veebileht olema valmis.


Lahendus

Kui disainifailid olid lõpuks saanud kõigi osapoolte kinnituse, siis edastas klient need mulle. Nende visuaalide abil kirjutasin valmis vajalikud kodulehefailid ning liitsin need sisuhaldustarkvaraga WordPress. Lisasin ka kõik tellija poolt kokku pandud sisumaterjalid(pildid, tekstid, tõlked).

Selle projekti eripära oli see, et disainifailid mis tulid teisest ettevõttest (kiripilt.com) kinnitati ära mõnipäev enne seda kui leht pidi live-i minema. Õnneks oli mul erakorraliselt leida kliendi jaoks vaba moment ning sain kiirtööna teha kodulehe valmis kordades kiiremini kui see normaalses töörütmis oleks pidanud toimuma.